ERİŞİLEBİLİR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Sonuç Bildirgeleri
 

13. Engelsiz Üniversiteler Bölge ToplantısıSonuç Bildirgesi

12-13 Mart 2015Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi evsahipliğinde 12-13 Mart 2015 tarihinde Tokat’ta düzenlenen 13. Engelsiz ÜniversitelerBölge Toplantısı 18 Üniversite’nin katılımı ile gerçekleşmiştir. Üç farklısivil toplum kuruluşunun da katıldığı toplantıyı toplamda 200’ün üzerindekatılımcı izlemiştir. Ek olarak canlı yayın ile tüm kampüste takip edilen 13.Engelsiz Üniversiteler Bölge Toplantısı’nda;

1) Kamu denetçilerinin görev veyetkileriyle engellilere ilişkin haklar konusunda bilgi verilmiştir.

2) Üniversitede okuyanengellilerin engel durumuna göre sınıflandırma ve bir takım istatistikibilgiler ile engelli öğrencilerin üniversite hayatlarında karşılaştıkları sorunve öneriler bilimsel bir çalışma ışığında tartışılmıştır.

3) Görme Engelli Kütüphaneleri veEngelsiz Bilişim Teknikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

4) Bölgesel toplantıların önemive katkılarının yanı sıra farklı üniversitelerdeki uygulamalar değerlendirilmiş;bölgesel toplantıların önemli olduğu ve devamlılığı vurgulanmıştır.

5) Akademik personel el kitabıhazırlıkları başlatılmış ve bir taslak hazırlanmıştır. Taslağın 9. Engelsiz ÜniversitelerÇalıştayı’nda sunulması ve olgunlaştırılması kararlaştırılmıştır. Zihinsel veduyusal engeli olan öğrencilerin durumlarının da ayrıca dikkate alınmasıdeğerlendirilmiştir.

6) Bir önceki bölgesel toplantıdabaşlatılan engelli öğrenci birim yönergesi gözden geçirilmiş ve son şekliverilmiştir. Yine bu yönergenin de 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’ndasunulması kararlaştırılmıştır.

7) YÖK tarafından engellisınavlarına ilişkin alınan kararlar incelenmiştir. Ancak bir takım eksikliklerolduğu, tüm engel gruplarına eşit hakların tanınmadığından dolayı bu ifadeninengel gruplarına göre değil, engelli öğrencilerin ihtiyacı göz önünde bulundurularakayrıntılı bir sınav yönetmeliği hazırlanması gerektiği değerlendirilmiştir.Bölge toplantısına katılan üniversiteler taslak hazırlama çalışmalarını başlatıpbir sonraki bölge toplantısında tartışılması kararlaştırılmıştır.

8) YÖK’ün son yazısındakullandığı “Engelli Öğrenci Birimi” ismi değerlendirilmiş yalnızca öğrenciylesınırlandırmak yerine üniversitedeki akademik ve idari ve diğer personeli dekapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve bu bağlamda isminin “EngelsizÜniversite Birimi” olarak değiştirilmesinin önerilmesine karar verilmiştir.

9) Bir sonrakibölgesel toplantının Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasınakarar verilmiştir.

 

Sonuç Bildirdegi Word olarak : /userfiles/files/Sonuç Bildirgesi(1).docx

 

 
20845
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.